Големият Взрив и създаването на Вселената

Вселената, нейното устройство и  механизъм, е най-голямата загадка на нашето време, а и по всичко личи и на нашето бъдеще. В момента има две  основни теории за  това „Как е създадена Вселената“ :

Първата теория, е че Бог е всемирен създател, той е създал вселената и всичко видимо е не видимо на земята.

В тази теория обаче, ни кара да си зададем някой въпроси:

– Кой е Бог!?

-Защо Бог е създал вселената?

– От какво е създал Бог Вселената?

– Кой е създал Бог?

-От какво е създаден Бог?

-Защо Бог съществува?

Става ясно, че това са въпроси, на които не може да се отговори еднозначно и може би Бог ако въобще той съществува, е създаден  от нещо по-голямо и всесилно, нещо което може да превръща енергията в материя и материята в чиста енергия,тук стигаме до въпроса какво е това нещо? Това според множество учени е големия взрив!

Теория на „Големият взрив“ или както го наричат някой англоезични поклонници: „Big Bang“

Големият взрив
Големият Взрив и създаването на Вселената!

Според тази теория преди четиринадесет милиарда  години, една миниатюрна частица, по- малка от атом се е взривила и е създала времето и пространство  а в последствие и материята и всичко което ни заобикаля.

Характеристиките на тази миниатюрна частица са били:

1.Миниатюрни размери, тя е била по- малка от всяка частица съществувала някога в вселената.

2.Огромна енергия, в тази частица е имало невъобразимо голямо количество енергия, всъщност това е било енергията  на цялата вселена съсредоточена в нея.

3.Тази частица е съществувала безкрайно кратко време.

Много трудно за човешкия мозък е да си представи, че такава частица е съществувала и най- трудно е да си представим : Добре  ако е нямало време и пространство, тогава  къде именно е съществувала тази частица. Къде се е намирала ?

От тук следва да си зададем, няколко много-важни въпроса свързани с „големият взрив“?

-Кога се е случил „големият взрив“? –  Отговорът според много учени е  преди четиринадесет милиарда години.

-Защо се е случил „големият взрив? – Няма  отговор!

-Какво се е взривило в „големият взрив“? – Частицата за която написахме по- горе.

-Къде се е случил „големият взрив“. – Големият взрив се е случил на място което сега можем да наречем център на вселената.

-Как е протекъл големия взрив? – Големия взрив не е протекъл, според много от учените, той все още  е в действие, но въпреки това са най- интересни първите секунди от големия взрив. Тогава  за няколко мили мили секунди, за толкова кратко време, че е трябвало да се измисли нова единица за време, че да се опише (време на Планк или единица на Планк) се създава времето и пространството а  след него и материята. За пример ще спомена, че в една секунда има повече единици „време на Планк“, в сравнение с всички сукнди от големия взрив до сега !

Това означава, че големия взрив в първата си фаза, когато се създава времето и пространство е  бил много по-бърз от скоростта на светлината, но това би разрошило „Теорията на относителността„, според, която не може да съществува частица по-бърза от скоростта на светлината.  Да това е така и не е така, когато говорим за физични закони  трябва да знаем, че физичните закони такива каквито са в момента се създават именно тогава, когато избухва „Големият Взрив“, но   преди големия взрив (в първите секунди) и по време на големия взрив е било възможно  да бъде премината границата  на скоростта на светлината!

След създаването на времето и пространството, няколко мили секунди „време на Планк “ нашата вселена била със размерите на слънчевата система,  тя била съставена от огромно количество нагрята до трилиони градуси енергия.  С всяка изминала миля секунда  тя изтивала и първичната енергия започнала да се превръща в микроскопични субатомни частици. тези субатомни частици,  се движели хаотично и с невероятно голяма скорост и, колко повече Вселената изтивала, толкова повече се забавяла тяхната скорост ! Тогава започва най-епическата „битка“ в космоса, между веществото(материята) и веществото със отрицателен заряд – антивещество. Ако антивещестеството и веществото в този момент са били равни, то Вселена нямаше да съществува! Ако антивеществото беше повече, от веществото то тогава, Вселената  щеше да съществува или по скоро нейно огледално изображение. Но веществото се оказало с една милиардна част повече от антивеществото именно тази една милиардна час е материята на  днешната вселена!

След 1 секунда от големия взрив нашата вселена е все още невероятно гореща, и се разширява невероятно бързо, но ситуацията започва да се променя, примитивните частици започват постепенно за забавят своят ход и да образуват атомите на първите елементи. Първият образуван елемент, според учените това е било водорода, след това в течение на следващите 3  минути във вселената се образували атомите на още два елемента хелии и литии. В този момент в първите три минути Вселената от безкрайно малка се е превърнала в Вселена със размерите на няколко светлинни години!

Доказано е, че 380 000 години след „Големият взрив“  Вселената, не е приличала на сегашната вселена, тя била млечна Вселена, Тъмна гъсто населена със свободни електрони и неприветлива. След 380 000 години от създаването си обаче, свободните електрони започнали, да се прикрепят към атоми, и започнало масово образуване на атомите. Именно тогава Вселената постепенно започнала да придобива днешния си вид , т. е. започнала да става прозрачна Вселена. тогава се появява и първата светлина светнала в  Вселената ! Започнали да се образуват първите звезди след 280 000 000! След един милиард години от „Големият Взрив “  се образувала първата галактика. След нея и следваща галактика…

В днешно време големия взрив, още не е приключил!  Нашата Вселена не е статична тя се променя, всички галактики се движат със невероятно голяма скорост из космоса и след като нашата Вселена има начало то обезателно трябва да има край, край  във, който тя отново ще се превърне в миниатюрна частица чиста енергия и така до следващия Голям взрив!

Цикличност в вселената
Всичко ще свърши и ще започне отново !

 

0 0 гласове
Article Rating
Subscribe
Изключване на известията
guest

0 Comments
Вградени обратни връзки
Вижте всички коментари