Доказателства за съществуването на извънземни същества!

строго секретни снимки

Вярвате или  не извънземни същества съществуват и в тази статия ще намерите неоспорими доказтелства за съществуването на  извънземен разум.

Математически доказателства за съществуването на извънземни същества:

Ако по презумция приемем. че Вселената е безкрайна,то определено  и събитията повтарящи се в тази безкрайност са безкрайно много и вариантите как те ще се повтарят също са безкрайно много. Но какво имам предвид аз ? Ако  вземем едно кубче Рубик  наредено първоначално така, че всички страни да са наредени със съответните си цветове правилно. И да  започнем произволно да го въртим в  ръцете си,  то ще започне да се размесва също произволно и няма да е вече правилно наредено както в началото.  Колкото повече въртим кубчето, толкова повече то се разбърква и отдалечава от началното състояние на подредено кубче, но ако продължим да въртим кубчето милиони и дори милиарди пъти- то в тези случайни въртенето, кубчето  обезателно ще се нареди така,както е било наредено  в началото ,защото ние нямаме ограничения в броя на това колко пъти можем да превъртим кубчето на Рубик !

Какво показва горният пример? Примерът показва, че ние можем да възприемем Вселената  като   множество от кубчета  на Рубик, които се въртят в безкрайното пространство и ако нашата  планета Земя може да се нареди използвайки  съставляващите на Вселената елементи и да създаде живот, то обезателно  някъде във безкрайната Вселената ще има друго такова място, където  животът  да се е наредил така, че той да съществува. Той съществува близък до нашия или дори  еднакъв с нашия. Изхождайки от това твърдение, което доказахме по-горе,във Вселената е невъзможно да няма друг човек, който до  последната подробност  да прилича на вас и дори да има същия начин на живот като вас, някъде  например на 30 000 000 000 светлинни години от тук! Още повече доказваме, че тъй като Вселената  е безкрайна, то  и ние всички съществуваме безкрайно много пъти във Вселената.

Това доказателство дава отговор на един от най-важните въпроси, които вълнуват човечеството от древността до сега, а именно: Сами ли сме във безкрайната Вселена?. И вече може да заявим категорично не, не сме сами  просто не знаем на какво именно разстояние от нас се намира извънземния живот. Всичко това се дължи на факта, че Вселената е безкрайна, а нейните съставляващи са ограничени.