Как е създадена Вселената?

Големият взрив

Кога и как е създадена Вселената?

Вселената
Вселена

Въпросът за устройството и създаването на  Вселената е интересувал много учени в наше време и  в древността. Първоначално се смятало, че Земята е център на Вселената и всички планети и звезди се въртят около нея, докато Галилей не открива, че това съвсем не е така, а по-скоро Земята се върти около Слънцето.  Това е огромен пробив в науката за онова време! В днешно време  ние разпологаме със супер мощни телескопи, компютри, земни и космически изследователски станции, които  постоянно ни дават все повече и интересна  информация за космоса. В днешно време се поддържат две основни теории за това как е създадена Вселената:

Вселената е  божие творение:

Теорията, че Бог създава Вселената е достигнала до нас още от древността и е по-скоро религиозно обяснение от колкото научно доказателство. Но за сметка на своята не научна обоснованост, тя  е имала и продължава да има милиони вярващи в една или друга религия поддръжници. В тази теория се застъпва тезата, че Бог е сътворил Вселената, като всемогъщ създател на всичко съществуващо. Но тук попадаме в един парадокс :

Ако Бог е сътворил  Вселената и всичко съществуващо, тогава какво е Бог и съществува ли  той въобще след, като той не би съществувал, ако не би сътворил сам себе, а за да сътвори сам себе си Бог трябва вече да е съществувал, но той не може да е съществувал преди да бъде сътворен.

Получава се доста философски и интересен казус, който ни подтиква  да търсим отговора  на въпроса за сътворението на Вселената по-скоро не в религиозните, а в научните среди.

Теория на големия взрив:

От какво е създадена Вселената?

Глоемия взрив
Теорията на „Големия взрив“

Това е научно обоснована теория за създаването на Вселената, която в този момент се счита за най-реалистична. За да обясним теорията на големия взрив на първо място трябва да си зададем въпроса: „От какво е създадена Вселената?Вселената  е създадена от 4 основни компоненти,  а те са: пространство, време, маса и енергия. В теорията на относителността,  обаче Анщайн доказва, че масата и  енергията са всъщност едно и също нещо, като доказва това чрез уравнието  E=MC2. Където енергията е равна на масата по скоростта на светлината в космоса или във вакум. Това всъщност означава, че всяко тяло притежаващо маса, притежава и съответната на тази маса енергия. Т. е.  Вселената,   според теорията на относителността би трябвало да  се състои от три съставни части: време, пространство, маса, но Айнщайн не спира до тук, в своята теория за относителността  той въвежда още едно понятие- пространство-време  и обединява времето и пространството в едно цяло. От тук следва, че според  теорията на относителността  Вселената е създадена от две образуващи съставки: материя и пространство-време.

Как е създадена Вселената според теорията на големия взрив?

Теорията на големия  взрив описва създаването на Вселената  като взрив на една единствена частица, която притежавала огромна маса и била съсредоточила в себе си  цялото пространство и маса на нашата Вселена. Тази частица била с удивително  малки размери по- малка от атом . Най- вероятно е била колкото протон или още по-малка.  Известно е, че толкова  малки частици, като протоните например могат да се „самосътворяват“, тоест ако разгледаме под микроскоп протоните  в ядрото на един атом, ние ще видим как те се появяват и изчезват сякаш от нищото. Тези  самопроизвеждащи  се  протони дават реална  представа  как именно най-вероятно се е „самовъзпроизвела“  първата частица  основа за големият взрив. Когато говорят за големия взрив, учените говорят за едно супер начало на всичко съществуващо.  Смята се, че преди големия взрив не е съществувало нито пространство нито време, защото  преди големия взрив практически не е имало нищо. Но това е недостатък на тази теория и ще ви обясним защо:

Недостатъци в Теорията на големия взрив:

Първи недостатък: Когато разглеждаме „самосътворението“  на протоните, ние разглеждаме определен атом, който има свое  ядро където се „самосътворяват“ протоните, но колкото и да се взираме с микроскоп в пълен вакуум нито нито един протон няма да се произведе от само себе си!  Нека не забравя дори, че това противоречи на един от основните  химически  принципи: „Нищо не се губи, нищо не се променя, само се превръща от едно вещество в друго“.

Втори недостатък на теорията за големия взрив идва от едно много наивно мислене за спиране на времето, което едва ли не се наблюдавало в черните дупки. Да, в черната дупка времето се забавя и дори почти спира, а пространството се изкривява,  но  ако си представим черната дупка като една бивша звезда каквато всъщност е била преди да стане черна дупка,  то тя е  светила  във време-пространството и за нея всъщност  времето  не е  било спряно винаги  и като си представим още, че тя в бъдеще няма да бъде винаги черна дупка,  а в един момент  ще се взриви и ще образува Галактика, то теорията за несъществуващото време преди големият взрив става още по  невероятна.

В природата най- сигурното нещо е цикличността. Тоест, ние от сайта ufoport.com  отхвърляме Теорията на големия взрив като  100% правдоподобна  и създаваме нова версия на тази теория:

Нова версия на Теорията на големия взрив:

Научно изследователския  екип на сайта ufoport.com не отрича  големия взрив. Да имало е голям взрив, да той стои в основата на всичко съществуващо, но ние смятаме, че преди големия взрив е имало безброй много големи взривове и са създавани безброй много вселени  в пространството което обитаваме. Ние смятаме, че “ нищо не се губи, нищо не се променя, просто се превръща от една вселена в друга“.  Учените сътворили  тази теорията на големия взрив всякаш са забравили, че времето и пространството са абстрактни понятния и все повече им се иска да ги материализират! Така много по-логично  ще е да приемем, че материята, времето  и пространството  са съществували  винаги и винаги ще съществуват, в противен случай не би съществувало абсолютно нищо !