Как е създадена Вселената?

Големият взрив

Кога и как е създадена Вселената?

Вселената
Вселена

Въпросът за устройството и създаването на  Вселената е интересувал много учени в наше време и  в древността. Първоначално се смятало, че Земята е център на Вселената и всички планети и звезди се въртят около нея, докато Галилей не открива, че това съвсем не е така, а по-скоро Земята се върти около Слънцето.  Това е огромен пробив в науката за онова време! В днешно време  ние разпологаме със супер мощни телескопи, компютри, земни и космически изследователски станции, които  постоянно ни дават все повече и интересна  информация за космоса. В днешно време се поддържат две основни теории за това как е създадена Вселената:

Вселената е  божие творение:

Теорията, че Бог създава Вселената е достигнала до нас още от древността и е по-скоро религиозно обяснение от колкото научно доказателство. Но за сметка на своята не научна обоснованост, тя  е имала и продължава да има милиони вярващи в една или друга религия поддръжници. В тази теория се застъпва тезата, че Бог е сътворил Вселената, като всемогъщ създател на всичко съществуващо. Но тук попадаме в един парадокс :

Ако Бог е сътворил  Вселената и всичко съществуващо, тогава какво е Бог и съществува ли  той въобще след, като той не би съществувал, ако не би сътворил сам себе, а за да сътвори сам себе си Бог трябва вече да е съществувал, но той не може да е съществувал преди да бъде сътворен.

Получава се доста философски и интересен казус, който ни подтиква  да търсим отговора  на въпроса за сътворението на Вселената по-скоро не в религиозните, а в научните среди.

Теория на големия взрив:

От какво е създадена Вселената?

Глоемия взрив
Теорията на „Големия взрив“

Това е научно обоснована теория за създаването на Вселената, която в този момент се счита за най-реалистична. За да обясним теорията на големия взрив на първо място трябва да си зададем въпроса: „От какво е създадена Вселената?Вселената  е създадена от 4 основни компоненти,  а те са: пространство, време, маса и енергия. В теорията на относителността,  обаче Анщайн доказва, че масата и  енергията са всъщност едно и също нещо, като доказва това чрез уравнието  E=MC2. Където енергията е равна на масата по скоростта на светлината в космоса или във вакум. Това всъщност означава, че всяко тяло притежаващо маса, притежава и съответната на тази маса енергия. Т. е.  Вселената,   според теорията на относителността би трябвало да  се състои от три съставни части: време, пространство, маса, но Айнщайн не спира до тук, в своята теория за относителността  той въвежда още едно понятие- пространство-време  и обединява времето и пространството в едно цяло. От тук следва, че според  теорията на относителността  Вселената е създадена от две образуващи съставки: материя и пространство-време.

Как е създадена Вселената според теорията на големия взрив?

Теорията на големия  взрив описва създаването на Вселената  като взрив на една единствена частица, която притежавала огромна маса и била съсредоточила в себе си  цялото пространство и маса на нашата Вселена. Тази частица била с удивително  малки размери по- малка от атом . Най- вероятно е била колкото протон или още по-малка.  Известно е, че толкова  малки частици, като протоните например могат да се „самосътворяват“, тоест ако разгледаме под микроскоп протоните  в ядрото на един атом, ние ще видим как те се появяват и изчезват сякаш от нищото. Тези  самопроизвеждащи  се  протони дават реална  представа  как именно най-вероятно се е „самовъзпроизвела“  първата частица  основа за големият взрив. Когато говорят за големия взрив, учените говорят за едно супер начало на всичко съществуващо.  Смята се, че преди големия взрив не е съществувало нито пространство нито време, защото  преди големия взрив практически не е имало нищо. Но това е недостатък на тази теория и ще ви обясним защо:

Недостатъци в Теорията на големия взрив:

Първи недостатък: Когато разглеждаме „самосътворението“  на протоните, ние разглеждаме определен атом, който има свое  ядро където се „самосътворяват“ протоните, но колкото и да се взираме с микроскоп в пълен вакуум нито нито един протон няма да се произведе от само себе си!  Нека не забравя дори, че това противоречи на един от основните  химически  принципи: „Нищо не се губи, нищо не се променя, само се превръща от едно вещество в друго“.

Втори недостатък на теорията за големия взрив идва от едно много наивно мислене за спиране на времето, което едва ли не се наблюдавало в черните дупки. Да, в черната дупка времето се забавя и дори почти спира, а пространството се изкривява,  но  ако си представим черната дупка като една бивша звезда каквато всъщност е била преди да стане черна дупка,  то тя е  светила  във време-пространството и за нея всъщност  времето  не е  било спряно винаги  и като си представим още, че тя в бъдеще няма да бъде винаги черна дупка,  а в един момент  ще се взриви и ще образува Галактика, то теорията за несъществуващото време преди големият взрив става още по  невероятна.

В природата най- сигурното нещо е цикличността. Тоест, ние от сайта ufoport.com  отхвърляме Теорията на големия взрив като  100% правдоподобна  и създаваме нова версия на тази теория:

Нова версия на Теорията на големия взрив:

Научно изследователския  екип на сайта ufoport.com не отрича  големия взрив. Да имало е голям взрив, да той стои в основата на всичко съществуващо, но ние смятаме, че преди големия взрив е имало безброй много големи взривове и са създавани безброй много вселени  в пространството което обитаваме. Ние смятаме, че “ нищо не се губи, нищо не се променя, просто се превръща от една вселена в друга“.  Учените сътворили  тази теорията на големия взрив всякаш са забравили, че времето и пространството са абстрактни понятния и все повече им се иска да ги материализират! Така много по-логично  ще е да приемем, че материята, времето  и пространството  са съществували  винаги и винаги ще съществуват, в противен случай не би съществувало абсолютно нищо !

0 0 гласове
Article Rating
Subscribe
Изключване на известията
guest

17 Comments
Вградени обратни връзки
Вижте всички коментари
Albena
Albena
11 years ago

Здравейте, прочетох че вселената е създадена от една малка прашинка която се взривява наистина ли е така или има и други теори за създаване то и

stayko
stayko
11 years ago

Според нашата човешка логика ние допускаме, че времето и материята нямат начало и край, но не може да го разберем. Като доказателство за това е задаването на въпроса: „А преди това какво е имало?“Според мен на нашия етап от еволюцията не можем да си дадем отговор на въпроса“От къде идва заобикалящия ни свят“ ,“На къде отива“ става ясно, че ни липсва нещо в логическата ни програма способна да разгадае тези вселенски въпроси. Просто е не Възможно в рамките на един човешки живот да получим отговор на тези въпроси и да узнаем всичко… И защо ли !?

admin
admin
11 years ago

Ние разчитаме на математиката, но темата е създаването на вселената и тук освен математика и физика човек трябва да умее да мисли нестандартно.
Ето как би изглеждало уравнението, което би решило въпроса по създаване на вселената:

А+Х1+Х2+Х2+….+Хn=VS

Където „А “ е човекът и неговите мисли.
Х 1,2,3- неизвестно
Хn – неизвестно в безкрайността
VS- вселена
Както виждаме, от уравнението по-горе ние, дори не знам броя на неизвестните, защото те са безброй много, както безпределна е вселената. Едва ли това уравнение ви устройва, мен лично не и за това смея да изказвам собствено мнение.

admin
admin
11 years ago

Към В. Николов:
„Аз знам, че нищо не знам, а вие и това не знаете“ – Сократ е казал това мноого отдавна, но то важи за всички опити да се намери решение на нерешимото.

Рене Декарт философ, математик и физик казва: „Мисля, следователно съществувам“ Това означава, че човек може да бъде сигурен само в своето собствено съществуване. Колкото и странно да ви звучи, създаването на вселената няма да бъде абсолютно никога разгадано на 100% винаги въпросите ще са повече от от отгворите. И ако разчитаме на математиката тя тук не работи, безсилна е! Можете да бъдете сигурен само в своето съществуване, и то само когато мислите.

Стефан Станев
Отговаряте на  admin

„Математиката е безсилна“?!?!? Щом не разчитате на матиматиката незнам кое признавате за валидно във физиката.Теорията за мултивселената и „М-теория“ не е просто някоя научна фантазмагория, а е в следствие на това каква е вселената и по какви закони съществува.Теориите са следствие на математическите апарати, с които се описва свойствата на вселената.За да може едно твърдение да е теория то трябва да доказва съществуващи явления и да предсказва нови.В този сайт нито се задълбочавате във въпросите, нито наблягате на законите на вселената, нито на учебниците и водещите теории нито от какъвто и да било мозък.

Васко Николов

Всяка теория е не само твърдение. Тя се нуждае от доказване. При това доказателствата са не голи твърдения, а стройна система от анализи, подкрепени с формули, изчисления, наблюдения, експерименти. Вие не сте направили нищо от това. Щом сте толкова сигурни, че теорията ви е вярна и ще издържи, предложете я в някое сериозно научно списание или на научен форум където с нея биха се запознали светилата в тази област. Когато те признаят, че е издържала проверката, тогава можете да кажете, че сте предложили теория. Дотогава това е само едно твърдение, което може да изкаже даже едно дете.
И още: нищо не казвате за теорията за мултивселената! Тя променя доста от представите за възникването на вселената (или вселените) и обяснява много неясни досега моменти.

admin
admin
11 years ago
Отговаряте на  Васко Николов

Мултивселена това е измислено понятие! Няма такова нещо и не може да има, защото вселената обединява всичко което я съставлява, а това включва и различните измерения и галактики. Вселената няма измерител защото тя е безкрайна, а това означава, че не може да има други вселени тъйкато те ще са част от вселената и всъщото време биха били безкрайни, едното просто противоречи на другото и изключва съществуването на мулти вселена. Вселната е една!

Васко Николов
Отговаряте на  admin

От Вас ще излезе чудесен политик! Вие се хващате за последните ми думи като удавник за сламка, а не казвате нищо в защита на Вашите твърдения. Но явно и за мултивселената има още какво да научите, защото тази теория, макар и все още непотвърдена напълно (иска се малко повече време – тя е съвсем нова) е доказана именно по математически път. И пак ще повторя: теорията се нуждае от доказателство, а то се прави на листа с молив (или в съвременен вариант – на компютъра) с помощта на математическия апарат: формули, уравнения и т.н. Това, което ние чуваме за дадена теория са просто математическите доказателства, преведени на човешки език, за да можем и ние да ги разберем. Иначе, ако трябва да ни представят теорията си така, както те я разбират, ние ще гледаме доста „умно“!

admin
admin
11 years ago
Отговаряте на  Васко Николов

1)Отговорих ви за мултивселената, защото това именно е понятието, което най-много ме дразни в съвременната наука. Всякъш някакви псевдо учени се надпреварват, кой първи ще изфантазира по-голяма глупост.
2) По математически формули на Нютон ябълката би трябвало да излети в космоса. Но все пак тя пада на земята.
3) В всяка теория за произхода на вселената написана на хартия, има повече хиксове от колкото известни числа.
4) Скоро сънувах следния сън:
Айнщайн стои на кръстопът, а на кръстопътя поставени табели: На една от посоките пише напред към пространство. Когато го попитах в сънят си той каза, че отива именно там. Тогава аз го попитах , какво ще прави в пространството защо не избере посоката на материята, тогава той ми отговори: Ти на мен пространство ми дай, аз сам ще си създам материята. – Това е просто част от сън нищо реално, обаче реших да го спомне тук, въпреки че осъзнавам, че въобще не е в темата и няма нищо общо с науката.

Васко Николов
Отговаряте на  admin

Не може да говорите такива неща за Нютон. Второ, истинската математика е именно това: букви, букви и тук-там някоя цифра. Пример: формулата на Айнщайн Е=mc2. Повече нямам какво да кажа.

admin
admin
11 years ago
Отговаряте на  Васко Николов

Мнението ви беше коригирано, във връзка с непристоен език.

Стефан Станев

Учените създали теорията за Големия взрив признават, че нямат никакви сведения за това какво е имало преди големия взрив и по този начин те не изключват възможността за цикличност на вселената.

Можете ли да ми кажете чия е теорията, че една черна дупка след време се взривява и ражда галактика.Това е абсурдно.Моля ви се пишете.
Надявам се че искате да задоволите вашите потребители със задълбочени и ТОЧНИ анализи.

admin
admin
11 years ago
Отговаряте на  Стефан Станев

Наша е теорията на сайта ufoport.com след като черната дупка може да въвлече в себе си цяла галактика или дори няколко галактики, нормално е след взрива отново да се образува галактика. Ако ако черните дупки не експлоадираха то отдавна да са въвлекли цялата материя в себе си. Относно цикличността ще ти кажа не може да има цикличност ако няма време, а според теорията на „Големия взрив“ преди големия взрив не е имало време.

Стефан Станев
Отговаряте на  admin

Няма теория или случай при който черна дупка да погълне цяла галактика, а какво остава за няколко.
Според теориите на Хокинг „теорема за липса на коса“ в черната дупка след преминаване на хоризонта на събитие се губи информация.Според неговите проучвания черните дупки бавно се изпаряват след време.Всяка черна дупка, която не може да консумира нова маса, има крайно време на живот, което е функция от масата ѝ.Абсолютно никъде в съвременната физика няма теория в която черните дупки експлоадират.Те просто растат, когато поглъщат маса и се смаляват когато „гладуват“.Според теорията на „Големия взрив“ тогава се е родило времето, а какво е имало преди това никой не казва.Това означава че цикличността на вселената не е в спор с теорията, че не е имало време преди това.

admin
admin
11 years ago
Отговаряте на  Стефан Станев

Да много „учените“ в днешно време са по-скоро фантасти и мечтатели отколкото учени именно за това ние се опитваме да си обясним нещата сами без да включваме не доказани тетории на други учени.

Стефан Станев
Отговаряте на  admin

От въображение и фантазирането са почнали най-великите теории, но без доказателства, експерименти и логични изводи на базата на дадено явление няма как тези хрумки и приумици да се впишат като реална представа за света около нас.Но относно вашите мнения поне взимайте предвид тези теории, които са доказани, а не да пренаписвате учебниците по физика с разперено въображение на научно фантастичен сериал.

admin
admin
11 years ago
Отговаряте на  Стефан Станев

Нищо не е докзано в това е проблема всичко е предположения, алхимия и фантастика. Всички “ Велики теории“ за произхода на вселената са верни на една трета само. Ето защо колкото и не скромно да звучи, ние имаме самочувствието, че нашата „Теория на цикличността“ поне не им отстъпва по нищо.