Извънземните съществуват ето ви доказателства

Как мислите има ли живот на други планети? Доколко е възможно да съществуват същества на планета различна от нашата? В Интернет има достатъчно много статии изписани на тази тема, но като, че ли нито една от тях не дава неоспорими доказателства за съществуването на извънземни същества. Ето защо в тази статия ще ви представя две неоспорими доказателства за съществуването на чужди форми на живот.

Извънземни

  1. Първото доказателство, което ще ви представя чисто математическо и то се основава на това, че вселената е безкрайна, базирайки се на това ние можем да направим извод, че след, като тя е безкрайна, безкрайни са и процесите, които произлизат в нея. С други думи казано, ако един процес някъде във вселената съществува, то той съществува на още места в нашата безкрайна вселена. Ако приемем живота , за физически процес а той е физически процес това означава че този процес съществува на още много места във вселената.
  2. Второто доказателство за съществуването на извънземни е научно технически прогрес. Не е възможно хилядолетия на ред човечеството да се развива с много бавни темпове и изведнъж да се стигне до такъв прогрес на какъвто сме свидетели сега. Светът в последните 100 години се развива толкова стремително,че еволюцията в организма на човека не е в състояние да догони научно технически прогрес. Този прогрес не е вследствие на това, че хората са станали по-умни, а по скоро следствие на външна намеса в историята на човечеството, каквато намеса могат да направят само извънземните.

Както виждате, и двете доказателства за съществуването на извънземни са неоспорими те се основават верни твърдения и дълбоки научни изследвания. Ако смятате че имате някакви ваши доказателства или искате да оспорите моите моля пишете в коментарите на тази статия.

 

0 0 гласове
Article Rating
Subscribe
Изключване на известията
guest

0 Comments
Вградени обратни връзки
Вижте всички коментари