Изневяра и утрото

Сламата от доверие се разпилява по пода. Някой ни го причини и губим частичка от себе си. Мислите се пръсват по небосклона и търсят вратата на изхода. Време е да намерим пътя към другия сън. Знам ще опустушим душата си в търсене. Къде си? Звук…

Вървейки към бъдещето

Всеки ден е неповторим, всеки ден се случват неща които никога повече няма да се случат. Всеки ден вървим към бъдещето за да изчезнем в него и да бъдем забравени. Помнят се само великите личности, но и те с течение на времето потъват в тъмнината…