Промяна новините на форума:



Ако желаете да подкрепите нашата работа, можете да направите дарение. Ще бъдем благодарни за всяка помощ, която можете да направите за да съществува сайта. https://boosty.to/ufoport/donate

Main Menu

Какво означава да сънуваш забравени вещи?

Започната от Nom, Март 29, 2024, 11:52:43 AM

« назад - напред »

Nom

В съня ми се намирам в сграда с много стълби и врати. Отивах до някаква стая на нисък етаж за да взема мой вещи. Чух гласа на Н. който ми е бивш.приятел, измамник и лъжец.  Беше зад мен. На вратата на стаята имаше бележка писана на ръка. Влязох като почуках първо. Има ли е мн до прозореца две жени. Седяха на не голяма маса като учителска катедра. Трета жена отиде към задната част на стаята и ли донесе вещите. 
Помня само част от кулинарно списание. 

После се събудих. 
Благодаря за тълкуването на отзовалите се.
Не отговарям на лични съобщения!

Asito

Сградата с много стълби и врати представлява вашето пътуване през различни аспекти на вашето подсъзнание или житейски избори. Стълбите често символизират напредък или личен растеж, докато вратите могат да означават възможности или ново начало.

Присъствието на Н., ваш бивш приятел, който е описан като измамник и лъжец, може да представлява неразрешени чувства или минали предателства, които все още витаят в съзнанието ви. Чуването на гласа му зад вас може да подскаже, че тези негативни емоции или преживявания все още ви влияят по някакъв начин.

Ръкописната бележка на вратата на стаята може да символизира съобщение или комуникация, на която трябва да обърнете внимание. Почукването, преди да влезете в стаята, може да показва чувство на уважение или колебание при изправяне на определена ситуация.

Двете жени до прозореца могат да представляват различни аспекти на вашата личност или взаимоотношения в будния ви живот. Третата жена, която носи предмети от задната част на стаята, може да символизира скрити или несъзнателни желания или нуждие.

Кулинарното списание може да символизира творчество, хранене или желание за изследване на нови преживявания или възможности, свързани с храната или домашния живот.

Като цяло този сън може да отразява вътрешни конфликти, неразрешени емоции или необходимостта да се обърне внимание на минали предателства, за да продължите напред.

Nom

Да. Супер е това тълкуване. За Н. сирак е, но е лъжец и измамник и това че е в съня ми е символ на предателство от негова страна. Няма как да забравя парите с които ме лъга и до днес. За това той е в съня. За останалото супер тълкуване. 
Не отговарям на лични съобщения!

Nom

Не мога да забравя парите с който Н. ме лъга, когато нямам работа. 
Не отговарям на лични съобщения!