Гадаене на Руни „Келтски кръст“

Гадаенето „Келтски кръст“ дава подробно обяснение на ситуацията в която се намирате и възможните изходи от нея. Това гадаене Ви дава възможност не само да надникнете в бъдещето но и правилно да оцените ситуацията в която се намирате по принцип. Ще можете да узнаете повече за своят живот и да изчистите негатива от нега.

Here are the meanings of the rune locations:

 1. Expresses the matter or question at hand
 2. Shows the forces that may hinder or oppose the matter or question at hand
 3. Represents the underlying influences of the matter at hand or question
 4. Shows the influences that are passing or coming to an end
 5. Denotes the influences that may become important in the medium to long term
 6. Represents the influences on the questioner in the near future
 7. Represents the fears and negative feelings that the questioner may have
 8. Denotes the outside influences of friends and/or family
 9. Stands for the beliefs and hopes of the questioner
 10. This rune shows the final outcome of the question or matter at hand
 11. Further explination on final outcome
 12. Further explination on final outcome

Think of a question or topic you would like guidance on... Then click on Draw Expanded Celtic Cross Rune Spread to receive your guidance...

гадаене на руни

Гадаене на Руни „Келтски кръст“
4.1 (82.56%) 78 votes