Що се отнася до желанието:

Много трудно изпълнимо, но не невъзможно, колкото и да се  борите всички пречки няма как да отстраните.

Имате късмет, съдбата ви изпрати знамение! Може да прочетете тук и да откриете още нещо за себе си, някъде тук е скрит отговора  на всички въпроси!