Що се отнася до желанието:

Да, ще се случи, но за това трябва време и трябват усилия от Ваша страна. Бъдете по целеустремени и последователни.

Имате късмет, съдбата ви изпрати знамение! Може да прочетете тук и да откриете още нещо за себе си, някъде тук е скрит отговора  на всички въпроси!