Прочети в книгата на съдбата

Ти отвори книгата на съдбата си и тя избра за теб най-подходящия текст, готов ли си да го прочетеш?

отворена съдбовна книга

Книгата се прелисти и съдбата избра текст:

Подобните се привличат. В живота няма нищо случайно.Ние привличаме към нас хората,които са като нас.