Прочети в книгата на съдбата

Ти отвори книгата на съдбата си и тя избра за теб най-подходящия текст, готов ли си да го прочетеш?

отворена съдбовна книга

Книгата се прелисти и съдбата избра текст:

Целият живот е пълен с противоположности. Обичаме някой, а друг ненавиждаме. С някой дружим, а с друг съперничим. Получаваме и губим, срещаме се и се разделяме. Човекът се стреми към стабилност, но в същото време изпитва и неудовлетворение от живота си. Невъзможно е да разберем нещо без да знаем неговата противоположно