Прочети в книгата на съдбата

Ти отвори книгата на съдбата си и тя избра за теб най-подходящия текст, готов ли си да го прочетеш?

отворена съдбовна книга

Книгата се прелисти и съдбата избра текст:

Хората се стремят към хармония, но за да я постигнат трябва да са в хармония със самите себе си.Това е познаването на своите предимства и недостатъци, осъзнаването на своето несъвършенство и вътрешно спокойствие. Необходимо е разумът, чувствата и постъпките да действат заедно.