Ето твоята карта от мадам Ленорман:

КовчегКовчег

Значение: Картата символизира край на нещо и ново начало, радикална промяна. Не е изцяло негативна карта, означава още, че предстоят важни события, които ще променят живота Ви. Започнете живота си на ново и ще получите награда. В работата си, сте на грешно място и ако прекратите това трудово правоотношение, ще постигнете обрат в съдбата. Запитайте се какво бихте искали да се постигне в по-нататъшният си живот, промяната ще дойде с много ентусиазъм. Картата Ви сочи, че сте склонни да страдате от главоболие или мигрена. Необходима Ви е заслужена почивка. Ковчегът не е само символ на смърт, но и на ново начало, нов живот.