Извънземен разум и извънземни цивилизации

Цикличност в вселената

Нека допуснем, че сме засекли сигнали от друга планета. Но дали ще можем да разберем езика, на който говорят извънземните. За нашия разум, това ще е нов и съвършено непознат за възприятие извънземен език. За щастие, обаче в Космоса съществува универсален език, който важи за всички жители Вселена, това е универсалния  космически език на математиката. Ако получените от космоса сигнали представляват определено последствие от радио импулси отговарящи на реални числа например 4,2,4,2 то това ще е сигурен знак, че тези сигнали са изпратени от разумни същества някъде в дълбините на Вселената. с помощта на такива сигнални импулси, биха могли да се предават не само съобщения, но и изображения музика. Ако предположим разбира се, че нашите братя по разум имат зрение и възприятия на две мирни или триизмерни изображения.

Извънземен разум можем да търсим в изображенията, които получаваме върху поляни в полето и върху пшеничените ниви „житните кръгове“. Счита се, че те са последствие от изпратени телепатични импулси в резултат, на което житните стебла започват да се огъват и да изобразяват една или друга картина с не до там ясно за хората значение.

нло в полето

Въпреки това, за бърз обмен на информация не може да се говори. Ако в действителност в нашата галактика има само десет разумни цивилизации, то средното разстояние между тях би било 24 хиляди светлинни години. Това означава, че ако сега отправим въпрос към някоя от тези разумни цивилизации, ще получим отговор далеч в бъдещето, когато най-вероятно Земята ще престанала да съществува, като планета пригодна за живот. Но все пак, ние можем да получим едностранен сигнал от извънземните, без реално да можем да отговорим на него.

Изход от тази ситуация е възможен, ако например високоразвитите извънземни цивилизации изпратят предавателни станции към  звездите и там да се прослушват сигналите идващи от близките планети. След това извънземните на  станциите, биха могли да влязат в контакт, ако открият разумни същества на планетите и да започне пълноценен обмен на данни между двата вида. По този начин, високо развитите извънземни цивилизации биха могли да помогнат на човечеството в решаването на някои важни въпроси. Ако вземем в предвид данните от изследванията на космоса през последните, години и сигналите, които получаваме можем спокойно да допуснем, че такива станции вече се намират в около слънчевото пространство.

В слънчевата система ние можем да търсим, извънземен разум само в тази половина на галактиката, в която се намираме самите ние. Въпреки това в нашата поливна на галактическия остров съществуват не по-малко от 2 извънземни цивилизации, които са достигнали или надвишили нашето ниво на развитие. Ние можем  в скоро време да влезем в контакт с тях. От гледна точка на науката търсенето на сигнал от разумни същества от други планети, представлява изследване на космоса с мощен радиоприемник, и анализиране на резултатите от множество компютри за съвпадения или системност при радио сигналите. Ако се открият такива съвпадения, повторения приличащи на кодирани съобщения, то това би бил сигурен знак, че говорим за сигнал от разумни същества с неземен произход. За да се постигнат резултати  в такива изследвания, те трябва да се водят постоянно и в голям период от време.

С една дума, докато на земята съществуват хората, търсенето на радиосигнали от извънземни цивилизации не бива да се прекъсва нито за ден. И така астрофизиците са пресметнали на колко планети, би могло да съществува живот, на част от тях дори би могло да съществува разумен живот с високо технологични цивилизации, които да могат да изпращат съобщения през космоса към други светове.

Ако във Вселена съществува живот подобен на живота на земята, тогава защо ние до сега нямаме ясни и не опровержими доказателства за такива цивилизации на други планети. Ние трябва да сме внимателни зареди факта, че никакви проявления на разумна дейност в космоса не сме забелязали, освен тази на собствената си планета. Не бива да сме наивни, това  което виждаме не винаги отговаря на действителността, гробовното мълчание на космоса, може да означава много повече от липса на подобни нам разумни същества. Сигнал излъчван от извънземен разум не е открит от радиоприемниците, но  това че не е открит космически източник на радио излъчване вече е прекалено и доста подозрително.

Високото техническо развитие на цивилизациите в Вселената, е свързано с владеенето на голямо количество космическа енергия. така например активната радио дейност на човечеството е  резултат от 80 години труд и изследвания в радио техниката  и радиопредаването на информация по цялата планета. Благодарение на радиото и телевизията,  радиоизлъчването на Земята  силно нараства през последните години. по мощност.

Радио-излъчването на земята в днешно време значително превишава радио сигналите, които излъчват останалите планети в слънчевата система.  

Това означава,  че в радиус от 80 светлинни години около земята в галактиката се излъчва информация за цивилизацията на нашата планета. Ако в този радиус има планети, с разумни същества наблюдаващи космоса  с радиоприемници то те обезателно ще уловят сигнали от извънземните, т. е. ние. Точно така, като ние бихме ги открили тях.
радиостанции следят за извънземни

Но за сега радио апаратите на уфолозите мълчат. Не означава ли това, че ние сме сами в космоса, че не съществуват други разумни същества освен нас в Вселената или, че разумния живот там някъде не е достигнал до нужното ниво на развитие за да общува с нас. Възможен е обаче и вариант три, че извънземните са достигнали развитие на своята цивилизация до толкова, че сигналите, които идват от извън земния разум да не са разбираеми от нас земляните, а да са отправени към друга също толкова добре развита цивилизация в Вселената.

0 0 гласове
Article Rating
Subscribe
Изключване на известията
guest

2 Comments
Вградени обратни връзки
Вижте всички коментари
И. Василев
И. Василев
6 years ago

Техническото ниво до което ние сме достигнали според мен е много ниско. Не мислите ли че макар да познаваме радиото, атома, лазера и т. н., ние почти не сме проходили. Не познаваме физиката на ГОЛЕМИЯ КОСМОС. В момента само сме открехнали леко вратата към Космоса, нека не се заблуждаваме, едва сме прочели първата страница от НАУКАТА ЗА ВСЕЛЕНАТА! Човечеството е на нивото на нашите мравки. Не сме толкова велики.