Мъдрият пророк казва

Ти попита Великият мъдрец-гадател и той реши да ти отговори така:

Думите на мъдрия пророк:

Има неща, които не може да се променят, но може да променим косвено съдбата, като променим себе си. Търсете недостатъци в собствените си действия за да ги промените в правилната посока, така че да достигнете до по-добри резултати.