Психология – наука за душата

Психология(от гръцки – душа,знание)-това е наука изучаваща поведението и психическите процеси при хората и животните.

Психология
Психика – това е върховна форма на взаимосвързаност на живите същества с материалният свят, изразена в техните способности да реализират своите разбирания и да и да действат на нейната основа. С помощта на психиката човекът отразява закономерностите на обкръжяващият го свят.
Мисли, памет, възприемане, въобръжение, емоции, чувства, усещания, темперамент – всички тези моменти изучава психологията. Но основният въпрос остава-какво движи човека, неговото поведение в тази или онази ситуация, какви са процесите във вътрешният му свят? Обхвата на въпросите решавани от психологията е достатъчно голям.Така съвременната психоложия се дели на следните раздели:

  • обща психология
  • възрастова психология
  • социална психология
  • религиозна психология
  • патопсихология
  • невропсихология
  • семейна психология
  • психология на спорта
  • и т.н.

В психологията проникват и други науки и отрасли на научните знания (генетика, логопедия, антропология, психиатрия). Протича интеграция на клааическата психология с източните практики.
За да живее в хармония със себе си и окръжаващият го свят на съвременният човек му е необходимо да се запознае с основите на психологията.
„Психология-това е изразяване с думи на това, което ние не можем да изразим.“- Джон Голсуорси
Психологията работи със следните методи:
Интроспекция-наблюдение на собствените психически процеси,познаване на собственият душевен живот без използването на каквито и да е инструменти.
Наблюдение-изследване на определени характеристики на процесите без да има намеса в тях
Експеримент-изследване по определен опитен път процеса.Експериментът може да бъде подготвен в определени условия или в условия близки до нормалната среда.
Изследване на развитието-изучаване на определени особености при едни и същи деца в продължение на години.
В основата на съвременната психология са Аристотел, Ибн Сина, Рудолф Гоклениус, първите използвали понятието психология, Зигмунд Фрийд, за когото всеки е чувал дори и да няма понятие от психология. Как науката психология се е зародила през втората половина на 19 в отделяйки се от философията и физиологията. Психологията изследва механизмите на психиката осъзнатите и неосъзнати от човека.
Човекът се обръща към психологията, за да опознае повече себе си и своите близки.Това знание помага да се види и осъзнае истинските мотиви за постъпките си.Психологията още се нарича наука за душата, която в определени моменти от живота започва да си задава въпросите-Кой съм аз?Къде съм аз?Защо съм тук?
Защо на човека му е нужно това знание и осъзнаване?За да върви по пътя на живота и да не пада в тази или онази канавка. А падайки да намери сили в себе си да се изправи и да продължи напред.
Интересът към тази област на знания продължава да расте.Тренирайки тялото си спортистите задължително придобиват психологически знания и ги разширяват.
Движейки се по пътя на нашата цел ние, изяснявайки си отношенията с хората, преодолявайки трудни ситуации ние също се обръщаме към психологията. Психологията активно навлиза в обучението и възпитанието, в бизнеса и изкуството.
Сега без знания по психология не можеш да се справиш нито в работата нито в дома. За да продадеш себе си или произведеният продукт са необходими определени знания. За да има благополучие в семейството и да могат да се потушават конфликтите също са необходими знания по психология. Да се разберат мотивите за поведението на хората, да се учим да контролираме нашите емоции, да задържаме отношения, да предадем на събеседника си своите мисли-и тук на помощ ни идват психологическите знания. Психологията започва там където се появява човека и знаейки основите на психологията може да избегне огромни грешки в живота си.