Висшата жрица

върховната жрица

Висшата жрица е пазител на нашето подсзнание и загадките които крие то.
Трябва да слушаме вътрешния си глас и да имаме доверие във собствената си интуиция.
Вие се нуждаете от нови преживявания. Ако ви липсва подкрепа във важни области от живота,
трябва да обмислите идеята да инвестирате времето си, за
запонанство с нови хора и нови идеи.
Неизвестните Ви творчески способности, които имате, изискват да бъдат изразени.

Нуждаем се от Вашата оценка: