Жрецът – Шаманът

Йерофантът е мъжкият вариант на Върховната жрица. Шаманът е символ на нашето съзнание, подсъзнание и суперсъзнание. Тази карта отразява нашата духовна мъдрост и идентичност, баланс между съзнание и подсъзнание, и тайнствата който те ни разкриват.Тази карта предлага да потърсите духовно напътствие или съвет в живота си.
В любовта, Hierophant означава сключване на дълбок ангажимент като брак например. Ако търсещият е самотен, тази карта може да означава, че скоро ще срещне някой, който ще споделя неговите ценности и вярвания.
Картата съветва да се пазите от грешка в работата и любовта.

Нуждаем се от Вашата оценка: