Гадаене с трите карти на съдбата

Трите карти на съдбата е онлайн гадаене за предстоящо събитие в живота. Картите са три защото са три ангелите, които определят човешката съдба. Първата карта обозначава ангелът на желанието, тя определя желанието на другите хора да помагат или да пречат. Втората карта, се нарича още картата на случайността, до колко случайни събития ще повлияят  на ситуацията и как. Третата карта, това е картата на успеха, тя е най-силната карта и определя до колко се дава успех за едно или друго начинание.

И така, ако сте си намислили ясно и добре формулиран  въпрос свързан с някакво очаквано събитие, можете да отворите първата карта, картата на желанието.

Картата на желанието

Днес един прекрасен ден за вас, и утре ще е така защото умеете да сте щастливи в всяка ситуация. Усмихнете се.

Премини към втората карта >>