Как е създадена Вселената?

Големият взрив

Кога и как е създадена Вселената? Въпросът за устройството и създаването на  Вселената е интересувал много учени в наше време и  в древността. Първоначално се смятало, че Земята е център на Вселената и всички планети и звезди се въртят около нея, докато Галилей не открива,…

Теорията на относителността

Кой създава Теорията на относителността ? Алберт Айнщайн създава “Теорията на относителността” въз основа на трудовете на Ж. А. Пуанкоаре (Математик) и Г. Лоренс (Физик).  Именно тези двама учени работили по създаването на “Теорията на относителността”  няколко години. При това  Пуанкоаре  пръв назовава  понятието “Скорости…