Пътуване във времето

гости от бъдещето

Пътуването във времето е много коментирана тема напоследък. И освен  това е причина за създаване на редица филми и книги. Въпреки, че се смята, че това е част от фантастиката, има много доказателства, че това явление се е случвало и продължава  да се случва. Хора,…

Теорията на относителността

Кой създава Теорията на относителността ? Алберт Айнщайн създава „Теорията на относителността“ въз основа на трудовете на Ж. А. Пуанкоаре (Математик) и Г. Лоренс (Физик).  Именно тези двама учени работили по създаването на „Теорията на относителността“  няколко години. При това  Пуанкоаре  пръв назовава  понятието „Скорости…

Изкривяване на пространството

черна дупка

Изкривено пространство. Когато четем материали за пространството, време-пространство неизменно  ще се натъкнем на теорията за изкривеното пространство. Общо казано тази теория  разглежда пространството, като множество плоскости, които се кривят и  движат в пространството. Има твърдения дори, че между една точка в пространството и друга точка…

Време и пространство

Звездно небе

Какво е времето?  Времето е интересно понятие. Ние живеем в свят,  в който всяка една секунда ни приближава  към края на една минута, а всяка една минута ни приближава към края на един час,  а той ни приближава към един месец, година, век, хилядолетие и…