Странни явления – UFO

летяща чиния

Попаднахме под ударите на извънземни психо атаки. С откриването на сайта ufoport.com преди един месец започнаха да се случват все повече и повече странни неща.  Снощи, обаче,  беше  кулминацията. В нощното небе успяхме да заснемем с телефон сетещи точки, които се превръщаха в светещи кръгове и…

Среща с НЛО

Моята първа среща с НЛО

Първата ми среща с НЛО беше преди 25 години.  Но като сега си спомням как блещукащата звезда в небето ставаше все по- голяма и по голяма, когато забелязах, че това всъщност не е звезда, а  огромна летяща чиния, която даваше ляв мигач по млечния път…

Какво ли е това?НЛО?

НЛО

Интересен обект е заснет в небето над София ден преди земетресението.  Това подобно на летяща чиния НЛО  е видяно във витошкото подножие. Очевидци разказват,  че появата на обекта била съпроводена с шум наподобяващ  скъркане на метал високо в небето.  Подобният на летяща чиния апарат увиснал…