Изкривяване на пространството

черна дупка

Изкривено пространство. Когато четем материали за пространството, време-пространство неизменно  ще се натъкнем на теорията за изкривеното пространство. Общо казано тази теория  разглежда пространството, като множество плоскости, които се кривят и  движат в пространството. Има твърдения дори, че между една точка в пространството и друга точка…

Време и пространство

Звездно небе

Какво е времето?  Времето е интересно понятие. Ние живеем в свят,  в който всяка една секунда ни приближава  към края на една минута, а всяка една минута ни приближава към края на един час,  а той ни приближава към един месец, година, век, хилядолетие и…