Втора карта Таро- Настоящето

Настояще

Тук можете да видите втората карта Таро, тази карта символизира събитията от Вашият живот, които се случват в момента. Това е картата, която ще ви подскаже, правилните решения, които трябва да вземете сега, защото утре може да е късно.

карта таро колелотоКарта Таро "Колелото"

Значение: Колелото е символ на пълнота, както и възхода и падението на съдбата и посланието, че това, което сме повикали това ще се обади.. Почти всяка дефиниция на тази карта показва изобилие, щастие, или късмет. Промяна, която просто се случва, и носи със себе си голяма радост. Понякога нещата се случват, когато ние нямаме контрол върху тях. Колелото може да означава движение, промяна или развитие. В Повечето от времето, обаче, тази карта показва, че тези промени ще носят със себе си щастие. Лицето, което четете картата ще получи евентуално и пари и работа или предложение за брак.  
Изтегли за бъдещето