Втора карта Таро- Настоящето

Настояще

Тук можете да видите втората карта Таро, тази карта символизира събитията от Вашият живот, които се случват в момента. Това е картата, която ще ви подскаже, правилните решения, които трябва да вземете сега, защото утре може да е късно.

карта таро правосъдиеКарта Таро "Правосъдие"

Значение: Фигурата на правосъдието е жена, седнала или изправена между с везни в едната ръка (обикновено лявата), вдигната сабя в друга страна. Понякога със завързани очи. Глупакът шут се търси нов път, и вдъхновение за живота му. Седейки несигурно на кръстопът забелязва една сляп мъдра жена и чува как двама братя спорят за наследство. Те са дошли при нея за отсъждане. Един брат има цялото наследство, а другият няма нищо. Жената ги слуша и след това разделя богатството на половина. Шутът мисли, че това е справедливо, но нито един от братята не е щастлив. В един по-светски смисъл, тази карта може да е сигнал за съдебно дело, правни документи, корекции в брак или партньорство. Резултатът от всичко това не може да бъде точно това, което искат страните, но тя ще бъде това,от което те се нуждаят. Ако картата е обърната, тя може да посочи пристрастия или юридически усложнения. Това е мъдра карта.  
Изтегли за бъдещето