Вървейки към бъдещето

Всеки ден е неповторим, всеки ден се случват неща които никога повече няма да се случат. Всеки ден вървим към бъдещето за да изчезнем в него и да бъдем забравени. Помнят се само великите личности, но и те с течение на времето потъват в тъмнината на миналото.  Та вървейки към бъдещето на къде отиваме, на какво се надяваме? Малки пламъчета в мрака, запалват се и угасват, кой ги помни? –  никой.

Блаженни са тези които видят бъдещето и мрака за тях не настъпи.