Духовност и психология: взаимодействие за постигане на психическо и духовно благополучие

Духовността и психологията могат да се взаимодопълват за постигане на психическо и духовно благополучие. Духовността предоставя смисъл и цел в живота, докато психологията изследва как духовността влияе на различните аспекти на живота. Изследванията в тази област могат да допринесат за по-добро разбиране на човешкото поведение и мислене, както и да дадат нови решения за справяне с емоционални проблеми и стрес.