Оговор

Твоят отговор:

Усилената работа ще доведе до подобряване на материалното ви благосъстояние. Бъдете обаче внимателни вървейки към мечтите си защото в Вашето обкръжение има завистливи хора и недоброжелатели.