Оговор

Твоят отговор:

След дълга работа ще получите заслужени пари, ще можете да осъществите стари планове. Не се страхувайте от нищо! Успехът ще е с Вас даже там, където ви се струва, че това е невъзможно. Не се страхувайте и от завистници и недоброжелатели, те не могат да ви навредят сега.