Експеримент на NASA доказва теорията на Айнщайн

Космос

Нашата планета се върти и изкривява пространството и времето. Тази хипотеза, е създадена от великият учен Алберт Айнщайн още в 1916 година. Сега обаче е доказана от учени, които изследвали резултата от експеримент започнал 2004 година направен от Американското национално астрономическо агентство NASA предава BBC.

Gravity Probe B
Gravity Probe B бе стартирана през 2004 г.

За да проверят хипотезата през 2004 година специалистите от NASA пуснали спътник Gravity Probe-B. Във вътрешността на космическия апарат са се намирали 4 кварцови сфери (Кварцови гироси) покрити с ниобий. Това са най-идеалните сфери от тези, които въобще са правени някога на Земята. Тяхната температура се поддържала близка до абсолютната нула (-273 градуса по Целзий).

Кварцови гироси
Кварцови гироси г. (вляво) били покрити с ниобий (вдясно). Те са описани като най-кръглите сфери някога инженерство

Тези сфери били изолирани от външно влияние и въздействие и се съхранявали в възможно най-спокойната среда от всички съществуващи – съд пълен с хелии. Когато сферите се издигнали в орбитата те получили въртящ импулс.

Ако теорията на Айнщайн, която предполага, че земята изкривява пространството и времето, е вярна то масата и въртенето на Земята  на разстояние 640 километра от четирите кварцови сфери, би ги разместила съвсем малко, но въпреки това това разместване може да бъде отчетено и измерено.

Получените от спътника данни, показали преместване на кварцовите сфери. Едно от затрудненията за учените било да докажат, че това преместване, е извън границите на погрешното измерване или фалшиво, а наистина потвърждава теорията на Айнщайн.

Отклоненията в пространството и времето, които трябва да се провокират от масата и въртенето на Земята, са описани в знаменитата теория на Айнщайн – Обща теория на относителността (ОТО). Съгласно нея върху пространството и времето, влияят всички големи и масивни обекти, а именно звезди и планети.

ОТО е теория на гравитацията, развита от Айнщайн между 1907 и 1915 г. В основата ѝ е принципът на еквивалентността, според който състоянието на тяло в покой, намиращо се в определено гравитационно поле се описва по еднакъв начин като ускорително движение на същото тяло, без наличие на гравитационно поле. През 1915 г. Айнщайн предлага идеята за изкривено пространство-време.

Източник: bg.wikipedia.org

Ако Айнщайн бъркаше, то кварцовите сфери биха се въртели без да попадат под влияние на никакви външни сили, а именно  натиск, температура, магнитни полета, гравитация и електрически заряди. Но големия физик утвърждава, че изкривяването на пространството и времето около земята ще окаже някакво влияние на положението на близките до нея обекти. това влияние макар и трудно измеримо, може да бъде регистрирано.

„За 1 година отклонението на осите сферите е било само една хилядна от условната секунда. За сравнение една хилядна от условната секунда, това е все едно да гледаме човешки косъм на разстояние 16 километра. Тоест това, е много малък ъгъл на изменение и такава точност е трябвало да достигне апарата Gravity Probe B“ -пояснява ръководителят на групата  Франсис Еверит.

Предложение да се провери теорията на Айнщайн е имало още през 1959 г., но се е наложило да се чака почти половин век педи тази проверка да стане технически възможна. Около 100 абсолвенти в Вузовете успешно са защитили дипломната си работа изследвайки различните страни на предложената от Айнщайн теория.

Научните открития и конструкторските находки, които са се появили благодарение на подготовката за Gravity Probe B, са спомогнали за усъвършенстването на спътниковата навигация GPS.

„Резултатите в този случай потвърждават теорията на Айнщайн. Физиците никога няма да престанат да проверяват основните теории, или за да ги потвърдят, или за да направят научно откритие зад предела на стандартните теории. В някой случай единствена възможност да се проведат такива експерименти е да бъдат изнесени в космоса, като в случая с Gravity Probe B.“- смята професор Клифърд Уил от университета в Вашингтон.

0 0 гласове
Article Rating
Subscribe
Изключване на известията
guest

1 Comment
Вградени обратни връзки
Вижте всички коментари
Марков
Марков
8 years ago

С такива космични експерименти никога не може да бъде доказано не само ОТО, но и абсолютно нищо. GPS спътниковата навигация не доказва теорията на оносителността, а напротив, за това попаравките във връзка с нея са елиминирани като некоректни и това се знае от всеки физик.