Метеорит се сблъсква в Земята -Какво ще стане?

Метеорит удря Земята

Хората отдавна се страхуват от космическите обекти, които прелитат около Земята, защото не е изключено  някой от тях да се сблъска с нашата планета и да предизвикат невиждано природно бедствие.

Научно популярния канал Discovery Channel в своят документален филм показва, какви биха били последствията за нашата планета, ако в нея се сблъска огромен метеорит.

Метеорит се сблъсква с Земята