Магия. Магически обреди и ритуали

Разрових се в Интернет и се опитах да открия информация за магията и какво точно представлява тя. Открих много източници, хора твърдящи, че знаят значението на тази дума, обясняват на дълго и на широко, какво е това магия. Ето по-интересните материали, които намерих:

1 Ще започна, с Уикипедия, като винаги тук има достатъчно изчерпателна информация за магиите:

Магия (от лат. magia – обреди, ритуали) е наука и изкуство за предизвикване на промени в съзнанието в съответствие с волята. Може да се тълкува също като умение за създаване на желаните ефекти и контролиране на събитията с помощта на действия, ритуали и церемониали, оказващи влияние върху естествените и свръхестествените сили. Под всякаква форма тя представлява за хората нещо мистично и тайнствено.

Въпреки че има много хора, които твърдят, че практикуват магия, към момента няма обективни научни доказателства за съществуването на магията. В повечето случаи, за които се твърди, че имат магически произход, става дума за банално шарлатанство.

2.Видове магии, Според вас колко вида магии съществуват? не се съмнявайте Уикипедия знае и това.

Видове магия

Магията се дели на два основни раздела: теоретична и практическа. Теоретичната магия се занимава с общата теория на магическите операции, докато практическата магия представлява изкуството да се въздейства чрез волята върху еволюционните процеси на живите природни сили. Теоретичната магия дава основата на практическата магия, която от своя страна се занимава с реализацията на магическите принципи на практика.

Предназначението на магията като свещена наука е да създаде в човека способност за максимално развитие на психофизическия потенциал, с цел установяване на пълен самоконтрол и контрол върху заобикалящия го свят.

Според предназначението си и целите, за които се използва, тя бива:

  1. Бяла магия – науката и изкуството, чието използване е подчинено на добри, благородни цели.
  2. Черна магия – науката и изкуството за постигането чрез магически средства на низки, зловредни цели.
  3. Сива магия – науката и изкуството за постигане на определено лични цели, насочени към задоволяване на персонални желания и потребности в материалния свят. Тя представлява междинен вариант на Черната и Бялата магия.

Според средствата, с които си служи, тя бива:

  1. Висша магия (Магическо изкуство; Магическа наука)
  2. Низша магия (Магическо умение)

Низшата магия (или практическата) се нарича още и Магическо умение. Тя представлява сравнително широко разпространена фолклорна магическа практика, насочена към постигането на утилитарни цели. Възникнала е в миналото, главно сред селските жители, занимаващи се с тежък физически труд и обитаващи ниските земи в подножието на феодалните замъци, които били разположени предимно на по-високи хълмове .

Висшата магия, или както се нарича още, Магическото изкуство, е магията на градското население — занаятчии, търговци и аристокрация. ВСредновековието обикновено градовете били застроявани на възвишения в близост до източници на прясна вода. Техните обитатели били по-образовани и просветени в сравнение с неуките селски жители и при тях съществували по-благоприятни условия за метафизични занимания.

Така селската и градска култура предопределили развитието на магическите практики в две направления. Нисшата магия се разпространявала главно устно, по силата на традицията, тъй като мнозинството от селското население било неграмотно. Висшата магия се разпространявала посредствомпергаментови писмени свитъци, наречени Гримоари.

 

Видове магически обреди и обреди за разваляне на магии:

Византийски обред: 

Съставен въз основа на Свети Яков, Свети Василии и Свети Йоан Златоуст. Произхожда от древния антиохийки обред. Богослужебен език: гръцки, църковнославянски и местни езици.

Александрийски обред:

Александрийският обред е развит от евангелиста Свети Марко, първият епископ на Александрия.

Днес александрийският обред се дели на две подгрупи: коптски обред и геезски обред.

Коптският обред използва като богослужеен език коптски и арабски, и в днешно време се употребява от миафизитскатаКоптска православна църква и отизточно-католическата Коптска католическа църква.

Геезският обред използва като богослужебен език геезски, в днешно време се употребва от миафизитскитеЕтиопска православна църква и Еритрейска православна църква, и от източно-католическата Етиопска католическа църква.

Арменски обред

Арменският обред произхожда от сревния антиохийки обред, като негова местна версия в Армения. Той е развит от Свети Григорий Просветител. Богослужебен език: арменски. В днешно време се използва от миафизитскатаАрменска апостолическа църква и от източно-католическата Арменска католическа църква.

Латински обред

Използва се в 95 % от католическите храмове. Богослужебен език: латински и местни езици.
Подверсии:

римски обред: това е най-разпостранената версия, главният обред на католическата църква, също така се използва в някои западноевропейски храмове към Руската православна църква.
мозарабски обред: някога главният обред на католиците в Испания и Португалия, в днешно време с използва само в Толедо, Испания,
амброзиаснки обред: използва се само от католиците в Милано, Италия,
гласки обред: един от древните обреди, някога разпостранен из цяла Западна Европа, днес се използва само от католиците в Лион, Франция.

Западно-сирийски обред

Западно-сирийският обред произлиза от древния антиохийски обред. На практика този обред е сирийският превод на оригиналния гръкоезичен антиохийски обред. Богослужеден език: сирийски и местни езици (арабски, малаялам).

Има три версии: сирийски обред, маланкарски обред и маронитски обред.

Използва се в днешно време от миафизитската Сирийска православна църква, и от източно-католическитеМаронитска църква, Сирийска католическа църква и Сиро-маланкарска католическа църква, и от протестантската Маланкарска „Мар Тома“ сирийска църква.

Магически ритуали:

Ритуал (може да се нарече още обред) е действие или поредица от действия, свързани с определена традиция. Много често това са религиозни ритуалиили обреди. Действията имат най-вече символично значение и при тях спонтанността е нежелателна и невъзможна. За да се осигури и гарантира ефективността на ритуала, той трябва да се провежда при строги правила и съблюдаване на традицията.

Източник: wikipedia.org