МКС онлайн пряко предаване от космоса


Това е пряко предават от космическа станция на NASA. Излъчването от МКС online става само когато космонавтите си почиват или спят.