Речник на символите в ЕОТ ( Емоционално образната терапия)

Емоционално образната терапия

Речникът на Емоционално образната терапия е сборник от термини, използвани в психотерапевтичния процес на Емоционално образната терапия. Той е предназначен за психотерапевти, студенти и всички, които се интересуват от психологията на човешките емоции и поведение. Речникът включва дефиниции на основните понятия, използвани в Емоционално образната терапия, както и примери за тяхното приложение. Той е полезен инструмент за всеки, който желае да разбере по-добре себе си и другите около себе си.

 

Акулата – обикновено се тълкува като образ на женската сила и опасна привлекателност или материнска агресия.

Амфората – образ на женствеността или жената.

Антените (на главата) – инструмент за връзка с “космоса”, може да служи като знак за мистични стремежи на личността, оригинално мислене. Но, както и други внедрения в образа на тялото на механични части (в зависимост от допълнителни данни), може да служи като симптом на психотично разстройство.

Букетът – да се чувстваш красив, пълен с творчески сили, демонстративност.

Вазата – образ на женствеността. Красива ваза – позитивно възприятие на своята женственост. Обратното възприятие – образ на прободена ваза.

Въртящата се, затягаща примка – образ на натрапчив страх, затягащ, лишаващ от сили влияния. Отнася се до всички проблеми, създадени по модела на В. Франкл, решават се чрез метода на парадоксалната интенция.

Вулканът, лавата – силна ярост към някого.

Окото – образ на родителски контрол или божествена мъдрост, всевиждащост (окото на бог Гора, образ на Светия Дух).

Планината – амбиции, представления за високите постижения на родителите.

Горилата – страшен, опасен и мощен родител.

Калта, торта – някои морално отхвърляни или избягвани чувства, например сексуалност; може да бъде свързано с проблеми, свързани с аналната фаза на развитие.

Делфинът – приятел или (за момичета) любим младеж.

Дървото – ако е комбинирано с тялото или образа на Аз-а, означава непосредствена жизнена сила, увереност. Корените трябва да съвпадат с ходилата и да отиват в земята, стъблото трябва да бъде разположено по дължината на краката и гръбначния стълб, короната трябва да бъде на нивото на раменете и главата. Дефектите на дървото могат да бъдат свързани с различни проблеми. Може да изглежда като малка растежна точка (трудности при растежа), или като пенс (силна емоционална травма, проблеми с гръбначния стълб), или като дърво с обединени корени (няма контакт с почвата, устойчивост в живота), изсушена клонка може да отговаря на болки в ръката и т.н.

Дъждът – практически единодушно символизира проливни сълзи.

Къща, замък – означава семейство, родителска или лична.

Път – жизненият път на личността, перспективата.

Дракон, чудовище – ако мъчи субекта в гърдите, символизира вътрешното му дете, което е било отхвърлено от родителите му или е било осъдено от тях. Този образ може да символизира и гневен родител.

Малката щурца – малко момиче, унижено, подложено на репресии.

Таралеж – образ на мъжа, малкият еж – момче.

Жаба – човек, към когото субектът изпитва силно неприязнено чувство, но е принуден да общува с него.

Конкретно за този текст, той има следните трактовки:

  • Жаба – образ на жена или женски полов орган.
  • Малко жабче – образ на вътрешното дете. Това може да бъде зайче, мече или котенце, понякога и плюшена играчка. Играчката може да бъде спомен от детството.

Железни предмети – отговарят на спазми и напрежения в тялото. Затова е желателно да ги комбинирате с образа на тялото и да определите къде в тялото са разположени и как ограничават емоциите и спонтанното поведение на клиента. Железните предмети в главата могат да означават строгите родителски установки, с които родителите управляваха поведението на детето.

Перла в черупка – невинност или женска душа, скъпоценност, която може да бъде дадена на любимия, яйчна клетка за зачеване на дете. Може да бъде женски полов орган (клитор).

Ограда, стена – забрани за контакт с това, което е зад стената или оградата. Родителски или въображаеми ограничения на чувствата и действията.

Катинар – родителско семейство.

Змия – обикновено образ на мъж или фалос. Ако змията е отровна, с зъби или задушаваща, то мъжът или сексът с него изглеждат опасни. Могат да има и други значения.

Златна енергия (влизаща в субекта или излъчвана от него като лъчи) – позитивни, добри, радостни и насочени към развитие и процветание на чувствата.

Игли – критика или самокритика, обвинения, ако са насочени към субекта. Ако са насочени навън, тогава критиката или обвинението е спрямо другите.

Играчка – често означава вътрешното дете.

Искрящата енергия – символ на радостта.

Кактус – обиди, потискане на чувствата, задържан агресивен стил на поведение, защитна позиция.

Камък – обикновено образ на обида или спазъм в тялото. Понякога образ на родителски установки (ако е в главата).

Капан – човек, който не пуска субекта или така му се струва.

Кинжал, меч – мъж, който може да нанесе или е нанесъл любовна рана. Ако мъжът вижда пронизващите го клинки, това е аутоагресия или страх от други мъже.

Кит – баща или друг солиден мъж.

Клубче от вълнени нишки – обикновено топли чувства, натрупани през живота с този човек.

Капка – може да означава ниско самочувствие, безволие. Но капката може да бъде нападателна, разяждаща, жгуча, тогава – чувство на вина, самонаказване, образ “съвест”.

Кол – отново мъж, който например е “заглавен” в сърцето.

Колба – ограничения в развитието на детето, ограничения на изразяването на чувства или действия.

Колона – фалически символ, вероятно символизира бащата.

Остра желязна тел – образ на сдържаната агресия (клубче от остра желязна тел в слънчево сплетение) или жестокото ограничение на свободата, може би и двете заедно.

Комок – спазъм, който задържа някои чувства, които трябва да бъдат освободени. Струва си да разгледате какво има в комка.

Кон, конник – може да означава мощна и свободна сексуалност, може да бъде свободни чувства, движение, вдъхновение, ако това е Пегас. Трактовката зависи от контекста.

Кораб – плаващ напред, стремещ се към целта човек. Потонелият кораб – загинали надежди, депресивни мотиви от миналото.

Крал – образ на бащата (или на бащиното състояние), ползващ любов и авторитет.

Кралица – същото като горното, но за майката.

Червена кола – образ на женската сексуалност. Ако например жената види червена кола с отворен покривалник, но не може да седне в нея и да отиде някъде, това означава, че има сериозни препятствия за реализацията на сексуалните й желания.

Червени обувки – също образ на женската сексуалност.

Кристал – скрити чувства. Червеният кристал може да стане розова рокля, т.е. женственост.

Лаз, узък проход – родови пътища.

Лиана – жена, обгръщаща мъж (дръво), или образ на паразитарна личност, задушаваща индивид в обятията си, или образ на енергийни канали, обгръщащи гръбначния стълб. Трактовката зависи от изпълняваната задача.

Маниакален преследвач (обикновено в съня) – ако няма реална атака, това е образ на собственото непреодолимо влечение към някого, когото е забранено (като бащата например от страна на дъщерята). Трябва да си представите отново себе си в тази ситуация, но не да бягате, а да изчакате преследвача да дойде и да му погледнете в лицето. Откритието може да ви изненада.

Медуза – образ на слаб човек, без увереност и безволя или на такава част от личността.

Чувал – ако субектът го носи на рамото си, това е чувство на дълг. Ако самият седи в мешока, това може да бъде образ на материнска утроба.

Гроб – или образ на депресията, погребани чувства или самоубийствени тенденции или могила на някого, който е много значим за субекта.

Море – образ на женствеността и подсъзнателното. Купането в топло море означава удобно усещане за света и предаването на любовта. Изследването на дълбините на морето – стремеж към самопознание.

Мравки – толпата хора. Не зря казват: “Толкова хора! Разхождат се като мравки!”

Топка – обикновено означава радостно и подвижно дете.

Обръч – ако стискат някоя част от тялото, то е образ на спазма и подаването на някакви чувства или действия.

Огън – ако е червен и горещ, то е образ на гнев. Ако е уютен и приятен огън, бледосиньо или друг приятен цвят, то е образ на вътрешното усещане за топлина и добра енергия.

Октопод – обикновено се представя като мъж, който ограничава, притиска и затруднява действията на субекта.

Паяк – представя мъж, който често обвива и не позволява на другите да се освободят.

Пещера – обикновено символизира утробата на майката и емоционалната зависимост от нея.

Пирати – непокорни деца, обикновено момчета.

ПЛОЧА – често символизира притискане и забрани в изразяването на чувства, подтискане на душата и емоции, забрана за самостоятелност, личен растеж и живот. Метафоричен образ на депресия.

Влак(заминаващ) – страх от раздяла, загуба или смърт на близък човек.

Птеродактил – символ на фалоса.

Птица – символизира душата, свободата и възможността за духовни постижения и самореализация.

Празнота – метафоричен образ за подтиснати чувства, липса на смисъл в живота, загуба или самотност.

Пустиня – символ на самотност, липса на енергия и „подхранваща“ любов на майката.

Дъга – радост и възвишени чувства.

Раковина – женственост, червена раковина – сексуално стимулирана жена.

Река, поток – образ на енергията, течеща през тялото, и от другата страна на материнската обич, може да отразява орални проблеми.

Рога – символ на упорство, но може да служи и като фаллически символ или символ на унижение, в зависимост от контекста.

Роза – символ на сърцето и любовта.

Розова рокля – символ на женственост.

Живак– образ на интензивни и силни чувства, свобода и непосредственост.

Заря– радост, успех, възторженост и празник.

Седене в яйце –  в утробата на майката.

Синьо топче – символ на сърцето и душата; въздушен топче на връвчица – символ на чужда душа, с която сте свързани.

Скала – символ на родителя, който се придържа към своите принципи, притиска субекта или се издига над него.

Слон – образ на бащата или силния мъж.

Сняг, лед, снежинка – замразени сълзи или други чувства.

Куче – образ на приятел или, ако е кученце, на вътрешно дете. Ако е агресивно и лае, може да представлява познат човек, който ви критикува и напада с обвинения.

Слънце – родителска любов, слънчице – радостно дете.

Сочни големи плодове – аналог на женската гърдата.

Стъкло – прозрачно ограничение, самоконтрол, контрол от страна на други хора.

Стена, ограда – забрани за реализация на намерения, самоограничения и родителски заповеди.

Студена вода – образ на стресираща или тревожеща се част от личността.

Чантичка – символ на женската сексуалност.

Сандък с съкровища – ако е на дъното на морето, в земята и др., представлява изгубени или забравени чувства, желания, възможности и ресурси на личността. Ако в момента е притежание на субекта, това са неговите чувства, с които може да обогати някого. Често се отнася до чувства, които украсяват и обогатяват женствеността.

Трън, корен – може да бъде символ на фалоса, но също така може да означава спазъм, подтискане на определени чувства и действия, както и субективното усещане за непривлекателност.

Чиния – символизира душата и обикновено се намира в средата на гърдите. Счупена чиния – разбита душа. Цяла, златна или бяла и светеща – здрава и щастлива душа.

Менгеме – схващане, строги ограничения върху проявленията на личността, безизходно положение.

Топор, брадва – символ на мъжска агресия.

Трева – зелена, сочна трева представлява незабавна радост от живота, емоционално благополучие. Изгоряла трева символизира липса на радост, психологическа травма.

Тресавище – образ на някой, който задържа субекта, не му позволява да се движи и действа независимо.

Тъмни облаци, мъгла – непролетни сълзи, потисната тъга.

Затвор – самоограничения, затруднения във взаимодействието с хората, депресия.

Тесен проход – родови пътища, може би трудни раждания.

Цветя – изразени чувства, енергийни центрове.

Черна област в тялото – обикновено образ на спазъм, където енергията не достига.

Завяла черна роза – символ на погаснала любов.

Черно петно, тъмнина – обикновено образ на депресия или психологически натиск, израз на отрицателни чувства и омраза.

Черен каменен куб – строги, подаващи морални догми.

Чертенце – символ на вътрешното дете (плажливо), което родителите са ограничавали или осъждали.

Топче – обикновено образ на енергиен център, душа, сърце или слънчев плексус. Това е в случай, че е светещо, прозрачно, леко и даващо енергия. Ако топчето е от камък или желязо, то може да символизира обиди, потиснати чувства и родителски контрол над детето.

Щит, броня – защита, мускулни спазми, забрани върху чувствата и действията. Щитът предпазва от външни влияния, докато бронята блокира проявленията на собствените чувства и връзки с другите.

5 1 гласуване
Article Rating
Subscribe
Изключване на известията
guest

0 Comments
Вградени обратни връзки
Вижте всички коментари