Кои са всъщност боговете?

Съзвездието кокошката с пиленцата

Най-честата престава за НЛО е човеко-подобно същество хуманоид   с огромна глава  поставена върху малко и слаботелесно туловище. Да така е изглеждал видът, който преди милиони години е  заселил земята с хора вкарвайки свойте гени в ДНК на човекоподобна маймуна.  Това са нашите пра-създатели,  които най-вероятно са ни използвали за работа, както ние в днешно време използваме коне,  магарета крави и други.  Това доказва факта, че във всички религии Боговете  се намират в небето, а на боговете човек е длъжен да се кланя, да ги почита, да  не скрива нищо от тях, защото те знаят всичко и нищо не може да бъде скрито .  Именно това е представата за Бог. За всемогъщо и много умно същество, което управлява живота на земята и се грижи за световния ред  и за всеки един човек по отделно.   Боговете  просто са били   извънземни същества,  които създават цивилизация, която им се е подчинявала.  Именно за това, раят се намира в всички религии на небето,  където душите могат да продължат да служат на Бог и да бъдат щастливи.  Именно стремежът към щастие прави хората нещастни и ги превръща в роби!