Духовност и психология: взаимодействие за постигане на психическо и духовно благополучие

Духовността и психологията могат да се взаимодопълват за постигане на психическо и духовно благополучие. Духовността предоставя смисъл и цел в живота, докато психологията изследва как духовността влияе на различните аспекти на живота. Изследванията в тази област могат да допринесат за по-добро разбиране на човешкото поведение и мислене, както и да дадат нови решения за справяне с емоционални проблеми и стрес.

12 черти на характера, които правят жената незабравима

Хората никога няма да запомнят казаното от теб или това, което си направил,  но те завинаги ще запомнят това, което си ги накарал да почувстват. Думите са на Мая Анджелоу На теб ти струваше толкова усилия да приемеш в себе си всичко лошо намиращо се…

Депрессия и низкая самооценка

Депрессия не обусловлена генами. Если бы причина была в генах, никто на смог бы помочь этим людям. Что такое депрессия? Если вы живете чувствами другого человека, вы полностью зависите от него. Это не очень хорошо, так как вы становитесь зависимым. И если этот человек умирает,…

Симптоми на депресията, кои са признаците за депресия ?

Депресията е психическо състояние, което включва не само ума и съзнанието, а  също и тяло на човека, въздействайки  на начина, по който яде, спи, и  възприема  за нещата и себе си. Депресивното състояние не е преходно състояние нормално за разума. Тя не е  знак на…

Шизофрения, как да разпознаем шизофренията

Шизофренията е едно от най-разпространените заболявания от типа на ендогенните психични разстройства. Разделение на личността, разкол на разсъдъка, това е като да размениш 1 лев на стотинки. Примерно поведение при шизофрения. Пациента може спокойно да отреже главата на майка си, да я постави в кофа…

Реактивна депресия предизвикана от психогенни фактори

Да поговорим за депресия, а именно за реактивната депресия или като още и казват ситуативна, която се предизвиква от  психогенни фактори. Ендогенната депресия ще я оставим настрани в тази публикация, защото тя е предизвикана от органически нарушения. След психическа травма, човек може се сблъсква депресията,…